ระยะเวลาแจ้งสินค้าเคลม

ต้องแจ้งทางร้าน ภายในระยะเวลา 24 ชม. นับตั้งแต่เซ็นรับของจากไปรษณีย์

 ระยะเวลาคืนสินค้า 

ภายในระยะเวลา 3 วั นับตั้งแต่แจ้งเคลมสินค้า

*หมายเหตุ

 • หากเลยระยะเวลาที่กำหนด  ไม่สามารถเคลมสินค้าชิ้นนั้น ๆ ได้.

 วิธีส่งสินค้าคืน 

 • รบกวนห่อกันกระแทกให้แน่นหนา (บรรจุห่อตามที่ทางร้านส่ง) เพื่อป้องกันความเสียหายจากการขนส่งไปรษณีย์
 • หากไม่ห่อให้แน่นหนาสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง ทางร้านหักค่าเสียหาย 50%  ตามราคาสินค้าชิ้นนั้น ๆ.
 • เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว แจ้งเลข Track no. เพื่อใช้ในการติดตามสินค้า และ รับสินค้า (ถ่ายรูปใบเสร็จไปรษณีย์ไว้เป็นหลักฐาน).
 • เมื่อทางร้านได้รับสินค้าส่งคืน ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว จัดส่งชิ้นใหม่ให้ทันที ทางลงทะเบียน ไปรษณีย์ไทย

 การรับประกัน USB, สายเชื่อมต่อ อื่น ๆ 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • รับประกันตามอายุประกัน
 • สินค้าโดนน้ำ, ตกกระแทก, แตก, ไหม้, เสียหายจากอุบัติเหต ถือว่าไม่อยู่ในการรับประกัน
 • โปรดแจ้งเคลม และ ส่งสินค้าก่อนหมดอายุประกัน
 • วอยด์รับประกันไม่ฉีกขาด

 การรับประกันสินค้าสั่งซื้อจาก SHOPEE 

 • เมื่อลูกค้าทำการให้คะแนนใน Shopee ต่ำกว่า 4⭐️ ไม่สามารถแจ้งเคลมสินค้าชิ้นนั้น ๆ ได้
 • เมื่อลูกค้าทำการให้คะแนนใน Shopee ต่ำกว่า 4⭐️ ทางร้านขอระงับการใช้งาน เพื่อประโยชน์สิทธิพิเศษส่วนลดต่าง ๆ ต่อส่วนรวม

 

 กรณีสินค้าเสีย / สูญหาย / จากไปรษณีย์ไทย

เมื่อได้รับสินค้า หากสินค้าบรรจุภายในได้รับความเสียหาย / สูญหาย  ขอให้รีบแจ้งไปรษณีย์ที่นำจ่ายภายใน 24 ชม.  หรือ แจ้งความ เพื่อร้องเรียนสินค้าเสียหาย/สูญหาย

หมายเหตุ : รายละเอียดวิธีร้องเรียนไปรษณีย์ไทย http://www.mac-phone.net/index.php/news/346-ไปรษณีย์ไทย-ทำสินค้าสูญหาย-เสียหาย-ทำอย่างไร

อัตราชดใช้ค่าเสียหายสูงสุดจากไปรษณีย์ : ลงทะเบียน 300฿ , EMS 2,000฿

กรณีสินค้าเสียหายทางร้านชดใช้ค่าเสียหาย 50% ของอัตราราคาสินค้าชิ้นนั้น ๆ

ต่อเมื่อ

ลูกค้าดำเนินการแจ้งเรื่องร้องเรียนจากไปรษณีย์โดยถ่ายรูปใบร้องเรียน พร้อมเซ็นต์รับเรื่องจากไปรษณีย์ไทยเท่านั้น. 

หากไม่มีการดำเนินการร้องเรียนทางร้านไม่สามารถชดใช้ค่าเสียหายได้. 

สามารถแจ้งเคลมได้ในระยะเวลาที่กำหนด.  โดยถ่ายรูปสินค้าที่มีปัญหาส่งมาทาง Order สินค้า.

 

การรับประกัน Case MacBook 

รับประกันเฉพาะ สินค้ามีรอยขูดชัดเจน ขนาดใหญ่ ถลอก  ,แตกหัก  เท่านั้น

* รอยขนแมว ฝุ่นผง หรือ การแกะสินค้าผิดวิธีทำให้เกิดรอย อื่น ๆ ไม่อยู่เงื่อนไขการรับประกัน

* สินค้าโปรโมชั่น ไม่อยู่เงื่อนไขการรับประกัน

* สินค้า Case ใส หากแกะซีล หรือ ถูกใช้งานแล้ว ไม่อยู่เงื่อนไขการรับประกัน

หมายเหตุ :

 • สินค้าต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์  ไม่ถูกแกะซีล หรือ ถูกใช้งาน
 • สินค้าชิ้นใหม่จะจัดส่งต่อเมื่อได้รับสินค้าชิ้นเก่า

วิธีส่งสินค้าคืน

 1. รบกวนห่อกันกระแทกให้แน่นหนา (บรรจุห่อตามที่ทางร้านส่ง) เพื่อป้องกันความเสียหายจากการขนส่งไปรษณีย์
 2. หากไม่ห่อให้แน่นหนาสินค้าเกิดความเสียหายระหว่างขนส่ง ทางร้านหักค่าเสียหาย 50%  ตามราคาสินค้าชิ้นนั้น ๆ.
 3. เมื่อส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว แจ้งเลข Track no. เพื่อใช้ในการติดตามสินค้า และ รับสินค้า (ถ่ายรูปใบเสร็จไปรษณีย์ไว้เป็นหลักฐาน).
 4. เมื่อทางร้านได้รับสินค้าส่งคืน ตรวจเช็คเรียบร้อยแล้ว จัดส่งชิ้นใหม่ให้ทันที ทางลงทะเบียน ไปรษณีย์ไทย