รับซ่อม iPhone iPad iPod

 MacPhone - รับซ่อม Mac ทุกรุ่น | รับลงโปรแกรม Mac | รับซ่อม iPad iPhone iPod | แนะนำ Tip mac | จำหน่าย Case Macbook , กระเป๋าMacBook , Accessories สำหรับ Mac

Repair iPhone iPad

iPhone, iPad มีปัญหา นึกถึง MacPhone ปัญหามาก น้อย แค่ไหน สามารถเข้ามาตรวจเช็คได้ฟรี รอรับได้เลย!!

ติดรูปปลั๊ก iTunes, จอแตก, ลำโพงไม่ดัง, ไม่ได้ยินปลายทาง, พูดไม่ได้ยิน, ชาร์ตไฟไม่เข้า, กล้องไม่ทำงาน, Battery เสื่อม บวม, Home ไม่ทำงาน, Power กดไม่ได้,

ราคาอะไหล่ เปลี่ยนแปลงทุกอาทิตย์ โปรดสอบถามก่อนวันที่จะเข้ามาใช้บริการ เพื่อไม่เป็นการคลาดเคลื่อนเรื่องราคา ขอบคุณครับ

ไม่รับซ่อม iPhone, iPad, โดนน้ำทุกกรณี

ผลงานซ่อมที่ผ่านมา

  

 

เงื่อนไขการรับซ่อม

 1. โปรดตรวจสอบรายการที่ส่งซ่อมให้ครบตามรายการที่ระบุไว้.
 2. Email ใบรับซ่อมเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นหลักฐาน ในการรับเครื่อง และ การรับประกัน.
 3. โปรดรับเครื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันนัดรับเครื่อง หากพ้นกำหนดนี้ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี.
 4. การรับประกันงานซ่อม ทางร้านจะรับซ่อมเฉพาะอาการที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น นอกเหนืออาการอื่นไม่อยู่การรับประกันของทางร้าน.
 5. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไข รวมทั้งการซ่อม หรือ เปลี่ยนส่วนที่ชำรุด เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ปกติ โดยไม่รับคืนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้น ๆ.
 6. การรับประกันเฉพาะอาการที่เกิดจากตัวอะไหล่เอง ไม่รวมอุบัติเหตุ เช่น หล่น ตกกระแทก อุบัติเหตุที่เกิดจากตัวท่านเอง.
 7. ใบรับประกันสูญหายถือว่าไม่อยู่ในการรับประกันของทางร้าน.
 8. วอยด์ร้านฉีดขาด, ถูกลอก ถือว่าไม่อยู่การรับประกัน.
 9. โปรดตรวจเช็คเครื่อง และ วันรับประกัน ก่อนนำเครื่องออกจากร้าน.
 10. เมื่อทางร้านแจ้งรับเครื่องซ่อมแล้ว บางกรณีประกันจะเดินตั้งแต่เครื่องซ่อมเสร็จ โปรดมารับในวันที่กำหนด.
 

ระยะการรับประกัน

 • อะไหล่แท้ รับประกันงานซ่อม 1เดือน / 3เดือน / 6เดือน / 1ปี  เมื่อมีปัญหาตามเงื่อนไข และ อยู่ในประกัน มีของเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ให้ทันที.
 • ระยะเวลาซ่อม แล้วแต่อาการมาก น้อย แค่ไหน เริ่มต้น 2 ชม. / 1 วัน
 • หากซ่อมไม่ได้, ซ่อมไม่ผ่าน, อะไหล่ไม่มี ไม่มีค่าใช้จ่าย.
 

หมายเหตุ สำคัญมาก

 • ทางร้านออกใบรับซ่อม และ ใบรับประกัน โดยใช้ EMAIL โปรดใช้ EMAIL ที่ใช้งานได้จริง.


รายการที่ให้บริการฟรี! ณ ร้าน MacPhone

 • เช็คเครื่อง เช็คอาการ ฟรี!