Battery MacBook

 MacPhone - รับซ่อม Mac ทุกรุ่น | รับลงโปรแกรม Mac | รับซ่อม iPad iPhone iPod | แนะนำ Tip mac | จำหน่าย Case Macbook , กระเป๋าMacBook , Accessories สำหรับ Mac

ร้านเปิด อังคาร-เสาร์ 11:00-21:00 | อาทิตย์ 11:00-18:00 | หยุดทุกวันจันทร์ | แผนที่ | FACEBOOK

Battery MacBook

Battery บวม / เสีย / เสื่อม  ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และ อายุของ Battery ตามการใช้งาน 

Battery บวม หากไม่ค่อยได้ใช้งาน อาจทำให้ Battery บวมได้

เนื่องจากเครื่องไม่เคยถูกใช้งานเป็นเวลานาน หรือ ไม่เคยใช้ไฟจาก Battery เลย เสียบใช้ไฟตรงจาก Adater ตลอดเวลา

Battery เสีย / เสื่อม ขึ้นอยู่กับอายุของ Battery ของพวกนี้เสื่อมถอยลงตามสภาพและระยะเวลา 

*บริการเปลี่ยนBattery รบกวนลูกค้า มาก่อนเวลา 19:00น. วันอังคาร-เสาร์ /

ลูกค้าเข้ารับบริการ วันอาทิตย์ แจ้งล่วงหน้า 1 วัน

Cinque Terre

วิธีเช็ค Battery

วิธีเช็คดูที่ Condition และ Capacity เป็นหลัก

Condition  

Normal : ปกติ : แบตเตอรี่ทำงานเป็นปกติ 

Service Battery : แบตเตอรี่ทำงานเป็นปกติ แต่เก็บไฟได้น้อยกว่าตอนที่ซื้อมาใหม่ๆ (ยังสามารถใช้งานได้อยู่)

Replace Soon : ควรเปลี่ยนโดยเร็ว : แบตเตอรี่ทำงานเป็นปกติ แต่เก็บไฟได้น้อยกว่าตอนที่ซื้อมาใหม่ๆ

Replace Nowควรเปลี่ยนทันที : แบตเตอรี่ไม่เก็บไฟ หรือ ขึ้นกากบาทที่ icon battery บนเมนูบาร์ สัญญาลักษณ์ battery เสีย

Capacity : ตัวเลขบอกถึง battery เก็บไฟอยู่จำนวนกี่ (mAh) ต่ำกว่า 3000 (mAh) เริ่มเสื่อมแล้ว

Cycle Count : ขีดจำกัดของการนับจำนวนชาร์ต by Apple

วิธียืดอายุการใช้งาน Battery By Apple

Cinque Terre

 

Repair ที่ผ่านมา

เงื่อนไขการรับซ่อม / รับประกัน / ระยะเวลาซ่อม / บริการตรวจเช็คฟรี

(กด Read more)

Cinque Terre

 

เงื่อนไขการรับซ่อม

 1. โปรดตรวจสอบรายการที่ส่งซ่อมให้ครบตามรายการที่ระบุไว้.
 2. Email ใบรับซ่อมเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นหลักฐาน ในการรับเครื่อง และ การรับประกัน.
 3. โปรดรับเครื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันนัดรับเครื่อง หากพ้นกำหนดนี้ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี.
 4. การรับประกันงานซ่อม ทางร้านจะรับซ่อมเฉพาะอาการที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น นอกเหนืออาการอื่นไม่อยู่การรับประกันของทางร้าน.
 5. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไข รวมทั้งการซ่อม หรือ เปลี่ยนส่วนที่ชำรุด เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ปกติ โดยไม่รับคืนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้น ๆ.
 6. การรับประกันเฉพาะอาการที่เกิดจากตัวอะไหล่เอง ไม่รวมอุบัติเหตุ เช่น หล่น ตกกระแทก อุบัติเหตุที่เกิดจากตัวท่านเอง.
 7. ใบรับประกันสูญหายถือว่าไม่อยู่ในการรับประกันของทางร้าน.
 8. วอยด์ร้านฉีดขาด, ถูกลอก ถือว่าไม่อยู่การรับประกัน.
 9. โปรดตรวจเช็คเครื่อง และ วันรับประกัน ก่อนนำเครื่องออกจากร้าน.
 10. เมื่อทางร้านแจ้งรับเครื่องซ่อมแล้ว บางกรณีประกันจะเดินตั้งแต่เครื่องซ่อมเสร็จ โปรดมารับในวันที่กำหนด.
 11. กรณีซ่อมไม่ได้ แจ้งคืนเครื่อง โปรดมารับสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง หากเลยระยะเวลากำหนด ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 

ระยะการรับประกัน

 • เปลี่ยน Battery : ประกัน 6 เดือน

ระยะเวลาการเปลี่ยน Battery

 • 10 นาที - 3 ชม. ขึ้นอยู่กับรุ่น MacBook 
 • รบกวนมาก่อนเวลา 18:00 น. (นัดล่วงหน้า 1 วัน)
 • MacBook Pro A1278 ,A1286 = 10 นาที รวม Test
 • MacBook Air A1369 ,A1466 ,A1370 ,A1465 = 10 นาที รวม Test
 • MacBook Retina A1502 ,A1425 ,A1398 = 2 - 3 ชม. รวม Test
 • MacBook Retina 2016 - 2017 A1708 ,A1706 ,A1707 = 1 วัน รวม Test
 

หมายเหตุ สำคัญมาก

 • ทางร้านออกใบรับซ่อม และ ใบรับประกัน โดยใช้ EMAIL โปรดใช้ EMAIL ที่ใช้งานได้จริง.


รายการที่ให้บริการฟรี! ณ ร้าน MacPhone

เช็คเครื่อง เช็คอาการ ฟรี!
จุกยางใต้เครื่องหลุด ฟรี! (ลูกค้าต้องใส่เอง)
ปุ่มคีย์บอร์ดหลุด ฟรี! (ถ้ามีอะไหล่ใส่ด้วยกันได้)
ทำความสะอาดเครื่องภายนอก ปัดฝุ่น ฟรี! (ขึ้นอยู่กับคิวงาน)