Mac โดนน้ำ

 MacPhone - รับซ่อม Mac ทุกรุ่น | รับลงโปรแกรม Mac | รับซ่อม iPad iPhone iPod | แนะนำ Tip mac | จำหน่าย Case Macbook , กระเป๋าMacBook , Accessories สำหรับ Mac

ร้านเปิด อังคาร-เสาร์ 11:00-21:00 | อาทิตย์ 11:00-18:00 | หยุดทุกวันจันทร์ | แผนที่ | FACEBOOK

 

เงื่อนไขการรับซ่อม

 1. โปรดตรวจสอบรายการที่ส่งซ่อมให้ครบตามรายการที่ระบุไว้.
 2. Email ใบรับซ่อมเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นหลักฐาน ในการรับเครื่อง และ การรับประกัน.
 3. โปรดรับเครื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันนัดรับเครื่อง หากพ้นกำหนดนี้ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี.
 4. การรับประกันงานซ่อม ทางร้านจะรับซ่อมเฉพาะอาการที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น นอกเหนืออาการอื่นไม่อยู่การรับประกันของทางร้าน.
 5. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไข รวมทั้งการซ่อม หรือ เปลี่ยนส่วนที่ชำรุด เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ปกติ โดยไม่รับคืนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้น ๆ.
 6. การรับประกันเฉพาะอาการที่เกิดจากตัวอะไหล่เอง ไม่รวมอุบัติเหตุ เช่น หล่น ตกกระแทก อุบัติเหตุที่เกิดจากตัวท่านเอง.
 7. ใบรับประกันสูญหายถือว่าไม่อยู่ในการรับประกันของทางร้าน.
 8. วอยด์ร้านฉีดขาด, ถูกลอก ถือว่าไม่อยู่การรับประกัน.
 9. โปรดตรวจเช็คเครื่อง และ วันรับประกัน ก่อนนำเครื่องออกจากร้าน.
 10. เมื่อทางร้านแจ้งรับเครื่องซ่อมแล้ว บางกรณีประกันจะเดินตั้งแต่เครื่องซ่อมเสร็จ โปรดมารับในวันที่กำหนด.
 11. กรณีซ่อมไม่ได้ แจ้งคืนเครื่อง โปรดมารับสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง หากเลยระยะเวลากำหนด ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 

ระยะการรับประกัน

 • โดนน้ำ ซ่อม Logic board  : ประกัน 1 เดือน  
 • ไม่รวมอะไหล่อื่น ที่เกิดจากความเสียหายเนื่องจากโดนน้ำ

ระยะเวลาการซ่อม

 • ซ่อม Logic board  : 3 - 7 วัน แล้วแต่รุ่น และ ขึ้นอยู่กับความเสียหายไม่มาก - ระดับปานกลาง
 • ซ่อม Logic board  : 7 - 14 วัน แล้วแต่รุ่น และ ขึ้นอยู่กับความเสียหายมาก
 • ไม่รวมอะไหล่อื่น ที่เกิดจากความเสียหายเนื่องจากโดนน้ำ
 

หมายเหตุ สำคัญมาก

 • ทางร้านออกใบรับซ่อม และ ใบรับประกัน โดยใช้ EMAIL โปรดใช้ EMAIL ที่ใช้งานได้จริง.


รายการที่ให้บริการฟรี! ณ ร้าน MacPhone

เช็คเครื่อง เช็คอาการ ฟรี!
จุกยางใต้เครื่องหลุด ฟรี! (ลูกค้าต้องใส่เอง)
ปุ่มคีย์บอร์ดหลุด ฟรี! (ถ้ามีอะไหล่ใส่ด้วยกันได้)
ทำความสะอาดเครื่องภายนอก ปัดฝุ่น ฟรี! (ขึ้นอยู่กับคิวงาน)