Mac เปิดไม่ติด

เกิดขึ้นได้หลายเหตุ เช่น

เสียบสายชาร์จ iPhone ช่อง USB ,ไฟกระชากจาก Adapter ,หัว Adapter ไม่ดี ,เต้าปลั๊กไฟไม่ได้มาตราฐาน ,สายชาร์จ Adapter ปลอม ,ฟ้าผ่า ,ไฟตก ,ร้อนจัด ,โหลด Bit ,เล่นเกม ,พัดลมพัง ฯลฯ

อาการเหล่านี้ทำให้ Logic board ช๊อต หรือ เสียหายได้ ทำให้เครื่องดับเปิดไม่ติด

วิธีป้องกัน

+ ใช้ Adapter แท้ 

+ ไม่เล่นเกม หรือ โหลด Bit ข้ามวัน หรือ ใช้ติดต่อเวลานาน ๆ

+ ไม่เสียบชาร์จไฟทิ้งไว้ เมื่อไม่ได้ใช้งาน ป้องกันไฟตก ไฟกระชาก

+ ใช้เต้าปลั๊กไฟที่ได้มาตราฐาน หรือ มีสวิตซ์วงจรการตัดไฟ เมื่อเกิดไฟกระชาก หรือ ไฟตก

+ ชาร์จ Battery iPhone ควรใช้กับ Adapter iPhone ไม่ควรชาร์จไฟกับ MacBook หากจำเป็นต้องใช้ควรใช้สายแท้เท่านั้น

+ ไม่ควรใช้ Adapter หรือ สายไฟที่ขำรุด หรือ ผ่านการซ่อม

+ ไม่เล่น MacBook บนที่นอน หรือ พื้นผิวนุ่ม ที่ทำให้พื้นผิวปิดช่องระบายความร้อนของเครื่องทางช่องบานพับ

+ หากไม่ได้ใช้งานควร Shut down เครื่องทุกครั้ง

Cinque Terre

Repair ที่ผ่านมา

เงื่อนไขการรับซ่อม / รับประกัน / ระยะเวลาซ่อม / บริการตรวจเช็คฟรี

(กด Read more)

Cinque Terre

 

เงื่อนไขการรับซ่อม MAC

 1. โปรดตรวจสอบรายการสินค้าที่ส่งซ่อมให้ครบตามรายการที่ระบุไว้.
 2. เอกสารใบรับซ่อมเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นหลักฐานในการรับสินค้า ก่อนนำเครื่องออกจากร้านโปรดดูวันรับประกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง.
 3. โปรดรับสินค้าภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดวันนัดรับสินค้า  หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น.
 4. การรับประกันงานซ่อม  ทางร้านจะ รับประกันเฉพาะอาการ "ที่นำมาซ่อมเท่านั้น" หากเสียหายอาการอื่นไม่อยู่การรับประกันของทางร้าน.
 5. ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไข  ปรับแต่ง  รวมทั้งการซ่อม หรือ เปลี่ยนส่วนที่ชำรุด  เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ปกติ  โดยไม่รับอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้นๆ.
 6. การรับประกันเฉพาะอาการที่เกิดจากตัวอะไหล่  ไม่รวมอุบัติเหตที่เกิดจากตัวท่านเอง เช่น ตก หล่น กระแทก บีบอัด จอแตก โดนน้ำ ช๊อต  ใช้อุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่อยู่การรับประกันของทางร้าน.
 7. ใบรับประกันสูญหาย ,วอย์ดถูกแกะ, ถือว่าหมดประกัน.
 8. โปรดตรวจเช็คเครื่องให้สมบูรณ์ก่อนนำเครื่องออกจากร้าน  เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง.
 9. เมื่อทางร้านแจ้งรับเครื่องซ่อมแล้ว บางกรณีประกันจะเดินตั้งแต่เครื่องซ่อมเสร็จ โปรดมารับในวันที่กำหนด.
 10. กรณีซ่อมไม่ได้ แจ้งคืนเครื่อง โปรดมารับสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้ง หากเลยระยะเวลากำหนด ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 

ระยะการรับประกัน

 • ซ่อม Logic Board : ประกัน 3 เดือน  
 • เมื่อมีปัญหาตามเงื่อนไข และ อยู่ในประกัน ไม่มีค่าใช้จ่าย

ระยะเวลาการซ่อม

 • ซ่อม Logic Board : ใช้เวลา 3 - 7 วัน ขึ้นอยู่กับอาการ และ รุ่น Mac
 

หมายเหตุ สำคัญมาก

 • ทางร้านออกใบรับซ่อม และ ใบรับประกัน โดยใช้ EMAIL โปรดใช้ EMAIL ที่ใช้งานได้จริง.


รายการที่ให้บริการฟรี! ณ ร้าน MacPhone

เช็คเครื่อง เช็คอาการ ฟรี!
จุกยางใต้เครื่องหลุด ฟรี! (ลูกค้าต้องใส่เอง)
ปุ่มคีย์บอร์ดหลุด ฟรี! (ถ้ามีอะไหล่ใส่ด้วยกันได้)
ทำความสะอาดเครื่องภายนอก ปัดฝุ่น ฟรี! (ขึ้นอยู่กับคิวงาน)