Backup for MAC - รวมบทความเกี่ยบกับ Backup ข้อมูล

 MacPhone - รับซ่อม Mac ทุกรุ่น | รับลงโปรแกรม Mac | รับซ่อม iPad iPhone iPod | แนะนำ Tip mac | จำหน่าย Case Macbook , กระเป๋าMacBook , Accessories สำหรับ Mac

Backup for MAC

บทความนี้จะพูดถึง การ Backup ต่าง ๆ ของ MAC (OS X) Backup ข้อมูล, Contacts, Email ฯลฯ

การ Backup ข้อมูลจะทำก็ต่อเมื่อ ?

ต้อง Format Harddisk / เปลี่ยน Harddisk / ลง OS X ใหม่ ฯลฯ ร้อยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ที่ต้องเริ่มนับ 1 ใหม่

เพื่อความปลอดภัยข้อมูลภายในเครื่อง และ สิ่งที่สำคัญกับเรา เราต้องทำการ Backup

หากข้อมูลมีความสำคัญมาก คุณจะต้องรู้จักวิธี Backup ไว้ *อย่าให้ใคร Backup ข้อมูลของคุณ เพราะไม่มีใครรู้ข้อมูลภายในเครื่องดี เท่าตัวคุณเอง

Backup ต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้าง ?

แน่นอนว่าข้อมูลแต่ละคนมีเยอะมากน้อยไม่เท่ากัน สิ่งที่ต้องเตรียมคือ External Hard disk 1 ตัว ความจุเหลือพอที่จะนำข้อมูล Backup มาใส่ไว้ 

Cinque Terre

 

Backup ไฟล์ข้อมูลในเครื่อง

สามารถชมขั้นตอนได้ที่ Youtube ด้านล่าง

Backup Font

เมื่อเครื่องต้อง Format หรือ ต้องลง OS X ใหม่ แน่นอนว่า Font หายชัวร์ ๆ เพราะฉนั้นเราต้องทำการ Backup Font หรือ Export Font ออกมาก่อน

บางคน Font มีความสำคัญต่อการทำงานมาก เพราะฉนั้นคุณต้องรู้วิธี Export Font ไว้

ขั้นตอนสามารถชมได้ที่ Youtube ตามด้านล่าง 

 

บทความนี้เขียนขึ้นจากการใช้งานจริง

MacPhone