เงื่อนไขการรับซ่อม

MacPhone รับซ่อม Mac ทุกรุ่น iMac Macbook  ลงโปรแกรมMac/PC ทุกรุ่น  | จำหน่ายเคส Macbook Case Macbook

ร้านเปิด อังคาร-เสาร์ : 11:30 - 20:00 | อาทิตย์ : 11:30 - 18:00 | หยุดทุกวันจันทร์

เงื่อนไขการรับซ่อม

 1. โปรดตรวจสอบรายการที่ส่งซ่อมกับร้าน MacPhone ให้ครบตามรายการที่ระบุไว้.
 2. เลขใบรับซ่อมทาง Line และ เบอร์โทรศัพท์ กับร้านMacPhone เป็นเอกสารสำคัญที่ต้องนำมาใช้เป็นหลักฐาน ในการรับเครื่อง และ การรับประกัน.
 3. การรับประกันงานซ่อมกับร้านMacPhone ทางร้านจะรับซ่อมเฉพาะอาการที่ลูกค้าแจ้งเท่านั้น นอกเหนืออาการอื่นไม่อยู่การรับประกันของทางร้าน.
 4. ทางร้าน MacPhone ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแก้ไข รวมทั้งการซ่อม หรือ เปลี่ยนส่วนที่ชำรุด เพื่อให้เครื่องใช้งานได้ปกติ โดยไม่รับคืนอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนที่ชำรุดนั้น ๆ.
 5. โปรดตรวจเช็คเครื่อง ให้เรียบร้อยก่อนนำเครื่องออกจากร้าน MacPhone.

 


การรับประกัน

 1. รับประกัน ตั้งแต่วันที่แจ้งซ่อมเสร็จ
 2. การรับประกัน ตามวัน-เวลา ที่ร้าน MacPhone กำหนดเท่านั้น. หากเลยกำหนดระยะการประกัน ไม่อยู่การรับประกันจากทางร้าน. 
  • เช่น แจ้งปัญหาก่อนหมดประกัน แต่มาส่งเครื่องเพื่อเคลมประกัน เลยวันระยะประกัน ถือว่าหมดประกัน.
 3. โปรดรับเครื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งเครื่องซ่อมเสร็จ หากพ้นกำหนดนี้ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี.
 4. การรับประกันเฉพาะอาการที่เกิดจากตัวอะไหล่เท่านั้น ไม่รวมอุบัติเหตุอื่นๆ เช่น หล่น โดนน้ำ ช็อต ตกกระแทก อุบัติเหตุที่เกิดจากลักษณะการใช้งานของ user.
 5. วอยด์ร้านฉีดขาด, ถูกลอก ถือว่าไม่อยู่การรับประกัน กับร้าน MacPhone.
 6. การรับประกัน สำหรับ User ที่มีประวัติ ณ วันส่งซ่อมเท่านั้น.  สำหรับ User อื่น หรือ บุคคลอื่นที่ไม่มีประวัติกับทางร้าน ไม่อยู่การรับประกันของทางร้านMacPhone.

 


1.1 สำหรับเครื่องที่อาการเปิดไม่ติด

1.1.1  ไม่สามารถเช็คเครื่องตอนส่งเครื่องซ่อมได้ ไม่สามารถเช็คความเสียหายโดยรวมได้ เนื่องจากเปิดเครื่องไม่ติด
1.1.2  ทางร้านซ่อมเพื่อให้เครื่องเปิดติดได้เท่านั้น ไม่รวม กรณีเสียหายสำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ 
1.1.3 หากมีความเสียหายอุปกรณ์อื่น ไม่อยู่การรับประกันจากทางร้าน (อ้างอิง ข้อ3. เงื่อนไขการรับซ่อม)
1.1.4  หากอุปกรณ์อื่นมีความเสียหายต่อเนื่องจากเหตุการณ์เครื่องโดนน้ำเปิดไม่ติด ทางร้านจะแจ้งความเสียหายก่อนซ่อมทุกครั้ง


2.2 สำหรับเครื่องซ่อมไม่ได้ แจ้งคืนเครื่อง

2.2.1  กรณีซ่อมไม่ได้ แจ้งคืนเครื่อง โปรดมารับสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ทางร้าน MacPhone แจ้ง หากเลยระยะเวลากำหนด ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี


3.3 สำหรับฝากของ หรือ กระเป๋า หรือ อื่น ๆ

3.3.1  หากฝากสำภาระไว้เป็นระยะเวลามากกว่า 30 วัน ทางร้านไม่รับผิดชอบทุกกรณี


4.4 สำหรับรับเครื่องซ่อม

4.4.1 โปรดรับเครื่องภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งเครื่องซ่อมเสร็จ หากพ้นกำหนดนี้ ทางร้านจะไม่รับผิดชอบในทุกกรณี.
4.4.2 โปรดระบุวันนัดรับ ก่อนรับเครื่องทุกครั้ง
4.4.3  หากฝากบุคคลอื่นมารับแทน ให้บุคคลนั้นรับผิดชอบในการเช็คเครื่อง ก่อนออกจากร้าน MacPhone
4.4.4  ไม่สะดวกรับเอง เรียก Grab / LINE MAN  รับได้ โปรดแจ้งทางร้านก่อนทุกครั้ง และ ให้บุคคลนั้นรับผิดชอบในการเช็คเครื่อง


 

โปรดตรวจเช็คเครื่องให้เรียบร้อย ก่อนออกจากร้าน MacPhone ทุกครั้ง